O nás

Společnost DELTA ADVISORY a.s. nabízí vysoce zákaznicky orientovaný přístup s maximálním důrazem na efektivitu poskytovaných služeb a jejich přidanou hodnotu pro koncového zákazníka. Společnost soustřeďuje široké portfolio vysoce kvalifikovaných renomovaných specialistů s dlouholetými zkušenostmi. Zaměřujeme se na poskytování komplexních služeb v oblasti pokrytí personálních potřeb klientů i technického zajištění ICT projektů.

Cílem společnosti je zajišťovat kvalitní a nezávislé služby vycházející z důkladného pochopení potřeb klienta. Tento přístup následně umožňuje sestavit takové portfolio služeb, které jednoznačně vede k optimálnímu a maximálně efektivnímu řešení.

Změna formy akcií

Dne 29. prosince 2021 došlo na základě rozhodnutí jediného akcionáře ke změně stanov společnosti DELTA ADVISORY a.s. týkající se přeměny všech 40 kusů akcií společnost na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč na 40 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč.

Dokumenty ke stažení:

Výběr z projektů, na kterých jsme se podíleli

Referenční projekty

Společnost DELTA Advisory realizovala, ať už samostatně, nebo ve spoluprási s dalšími partnery, celou řadu projektů pro zákazníky z veřejné správy i soukromého sektoru. Každý z našich projektů pro nás byl významnou zkušeností, která nám poskytla příležitost k dalšímu růstu a sběru zkušeností, na kterých můžeme stavět v další práci.

Analýza spisové služby ve státní správě
Vytvoření a správa Enterprise Architektury MHMP
Analýza spisové služby Ministerstva zdravotnictví
Poskytování komplexních ICT služeb
Outsourcing vývojového týmu
Programová kancelář ​MPSV
Enterprise architektura MZ ČR
Projektová kancelář ​MZ ČR