V rámci realizace projektu „Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru“ zadaného Ministerstvem vnitra ČR (dále „objednatel“) a realizovaného akciovou společností DELTA ADVISORY a.s. a jejími poddodavateli (dále „dodavatel“) byly připraveny dotazníky, jejichž cílem je zmapování základních informací o jednotlivých používaných systémech pro správu dokumentů (týká se jak elektronických systémů spisové služby, tak samostatných evidencí dokumentů v elektronické podobě a ostatních informačních systémů spravujících dokumenty, pokud je původce používá).

Žádáme o vyplnění jednotlivých dotazníků s maximální pečlivostí, aby bylo možné sebraná data dále statisticky vyhodnotit a získané výsledky byly smysluplně interpretovatelné. Návod pro vyplnění dotazníků je možné stáhnout zde.

V případě dotazů k uvedeným dotazníkům či nejasnostem při jejich vyplňování kontaktujte, prosím, naše pracovníky na emailu
analyza@deltaadvisory.cz.

Základní dotazník mapující používaný elektronický systém spisové služby a další samostatné evidence dokumentů v elektronické podobě, případně informační systémy spravující dokumenty.Dotazník k aktuálně využívaným eSSL a ISSDPřehled otázek
Dotazník mapující elektronické systémy spisové služby a další samostatné evidence dokumentů v elektronické podobě, případně informační systémy spravující dokumenty, které již nejsou nadále aktivně využívány.Dotazník k ukončeným eSSL a ISSDPřehled otázek
Dotazník zaměřený na personální zajištění správy dokumentů v organizaci.Dotazník k personálnímu zabezpečení správy dokumentů Přehled otázek
Dotazník zaměřený na problematiku podepisování, pečetění a časových razítek, tedy problematiku služeb zajišťujících důvěru pro elektronické transakce a naplňování povinností podle zákona č. 297/2016 Sb.Dotazník ke službám zajišťujícím důvěru Přehled otázek