Řízení projektů chápeme jako sadu činností vedoucí k úspěšnému dokončení daného úkolu/projektu. Každá organizace je svým způsobem jedinečná a z tohoto pohledu je vždy nutné řízení a organizaci projektů přizpůsobit danému prostředí. Vycházíme z mezinárodních standardů (PMI, PRINCE 2, IPMA), které přizpůsobíme danému prostředí a klientovi tak, aby byla zajištěna maximální úspěšnost.V rámci této oblasti nabízíme služby:

  • Audit projektového řízení v organizaci
  • Zavedení a řízení projektové kanceláře
  • Audit konkrétního projektu
  • Řízení projektů
  • Nezávislý/auditní dohled nad projekty