Řízení ICT služeb vnímáme jako komplexní soubor činností vedoucí k výraznému zvýšení efektivity služeb podporovaných prostředky ICT. Klíčovým vstupem pro řízení ICT služeb je existence strategického dokumentu, které musí vycházet z reálných potřeb organizace a je kvalitním podkladovým materiálem pro rozhodování o dalším směrování a využívání informačních systému a technologií v rámci organizace.

V oblasti nastavení a řízení ICT služeb se řídíme mezinárodně uznávanými standardy pro řízení IT služeb, tj. standardem ITIL či standardem CobIT.

V rámci této oblasti nabízíme služby:

  • Audit poskytovaných ICT služeb v organizaci
  • Definice potřeb organizace v oblasti ICT
  • Zpracování dokumentu ICT strategie včetně nastavení plánu rozvoje
  • Nastavení a řízení SLA managementu
  • Zkrácení času pro uvedení nových produktů a služeb na trh
  • Zastupování zájmu zákazníka