V oblasti kybernetické bezpečnosti poskytujeme koncepční služby vytvoření systému řízení bezpečnosti informací, revize řídící dokumentace a návrhu a zavádění procesů v této oblasti. Stejně tak nabízíme služby v oblasti jednorázové i průběžné kontroly nastaveného systému řízení bezpečnosti. Zvláštní pozornost věnujeme problematice identifikace a klasifikace informačních aktiv a zavádění a udržování systému řízení rizik.