​Enterprise architektura je disciplína zabývající se komplexním modelováním a plánováním rozvoje IT. Zajištění bezpečného a kontinuálního provozu navzájem provázaných systémů a aplikací dnes není možné realizovat bez popisu architektury, která zohledňuje provázanost agend, procesů, aplikačního vybavení až po technologické vybavení. Vycházíme z metodiky TOGAF a používáme nejnovější nástroje pro modelování a sdílenou správu modelů.